slider2.jpg

Lisa Korsgren

 

Sykepleier, tankefeltterapeut, medisinsk yogainstruktør, instruktør i bevisst pust og mindfulness

Sertifisert TRE instruktør

Offentlig godkjent sykepleier

Videreutdannet anestesi- og psykiatrisk sykepleier

Sertifisert Tankefeltterapeut

Sertifisert Mindfulnessinstruktør

Sertifisert Enhetsterapeut

Instruktør i medisinsk yoga

 Lisa Korsgren (50) er opprinnelig fra Falun i Sverige og er utdannet sykepleier. Hun har videre utdannet seg til anestesisykepleier og psykiatrisk sykepleier. Lisa har mer enn 20 års praksis i norsk helsevesen og hun har under denne tiden følt at det tradisjonelle helsevesenet ikke var godt nok til å se hele mennesket og alle sammenhenger mellom kropp og sinn. Dette var en sterk motivasjon for Lisa til å utdanne seg til tankefelterapeut. 

Tankefelterapi bekrefter potensialet til helbredelse som ligger i en kombinasjon av kognitiv tilnærming og Østens innsikt i kroppens energibaner. Lisa er også diplomert og sertifisert mindfulness instruktør. Fra 2010 har hun drevet egen terapivirksomhet med samtaleterapi, tankefeltterapi, stressmestring og livsveiledning. Flertallet av klientene har hatt angst, depresjon, kroniske smerter og utmettelses symptomer. Det hollistiske perspektivet motiverte henne til å fordype seg i integrert medisin og hun fullførte utdannelsen til enhetsterapeut nå i desember 2014. Enhetsterapi bygger på en syntese av medisinsk vitenskap, energimedisin, de mest virksomme elementene i komplementære metoder og gir en fagkompetanse om hvordan kropp, sinn og ånd virker sammen i praksis.

Lisa er lidenskapelig opptatt av å formidle og instruere i MediYoga og Bevisst pust. Som MediYoga og bevisst pust instruktør føler hun at det hollistiske terapeutiske perspektivet er komplett.

Lisa Korsgren er opptatt av sammenhengene mellom fysiske- psykiske og sosiale forhold. Hun vektlegger årsaksbehandling fremfor tradisjonell symtombehandling. Du får som klient en helhetlig integrert medisinsk behandling som ivaretar alle perspektiver for å få en bedre helse. Du får personlige livsstilsråd som samsvarer med ny forskning. Lisa er lidenskapelig opptatt av å formidle og instruere i MediYoga og som MediYoga instruktør føler hun at det hollistiske terapeutiske perspektivet er komplett. 

 

Ta kontakt med Lisa Korsgren for å høre mer om hva hun kan tilby

Medisinsk Yoga, Tankefeltterapi, Mindfulness og samtaleterapi 

Kontakt