Samtaleterapi

 

De fleste har erfart at det hjelper å snakke om noe som er vanskelig. Samtale er verktøyet og det hjelper å kle sine indre opplevelser i et språk. Det handler om å få nye perspektiver på sin livssituasjon og få hjelp til å slippe taket på det som er problemet og hvordan håndtere det som ikke er mulig å endre. Gjennom aktivt å bruke empati, selvmedfølelse, aksept, forståelse og selvobservasjon bidrar det til økt selvutvikling og innsikt i ubevisste handlingsmønster. Refleksjon og bearbeiding over det som oppleves vanskelig samtidig som vi anerkjenner følelsene og hvordan det kjennes i kroppen gjør det lettere å gi slipp. Forskning viser at samtaleterapi er mest effektfullt når vi får følelsene i bevegelse. Vi strever å oppnå en kontakt med den indre kraft og styrke som alle mennesker har, livskraften.

 

 

Ta kontakt med Lisa Korsgren for å høre mer om hva hun kan tilby

Medisinsk Yoga, Tankefeltterapi, Mindfulness og samtaleterapi 

Kontakt