slider2.jpg

 Mindfulness 

Mindfulness kan oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær, og det beskriver en sinnstilstand av en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket.

Vi kan si mindfulness betyr å møte egne følelser og tanker og andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning. Oppmerksomt nærvær betegnes gjerne som en sinnstilstand, og man bruker oppmerksomhetstrening for å bevege seg mot den tilstanden. Oppmerksomhetstrening er enkle øvelser som hjelper oss til å være tilstede i øyeblikket. 

Det er i dag mye forskning som viser positive resultater og effekter av en tilnærming som er basert på oppmerksomt nærvær i medisinsk og psykologisk behandling. I møte med angst og depresjon er det gjort studier som viser god effekt. Mennesker med ulike plager får økt livskvalitet selv om plagene eller den ytre livssituasjonen ikke endres.

 

 

Her kan det ses to videoer som forteller om effekten av mindfulness. 

 

Ta kontakt med Lisa Korsgren for å høre mer om hva hun kan tilby

Medisinsk Yoga, Tankefeltterapi, Mindfulness og samtaleterapi 

Kontakt